BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Het Project

Het project houdt rekening met de bovenstaande richtlijnen en bestaat globaal gezien uit twee delen: De bovenbouw of bediende ruimte:

· De structuur van het Berlaymont zal nagenoeg volledig behouden blijven, nadat het asbest verwijderd is, evenals alle afwerkingen of omhulsels. Het doel van de structurele veranderingen is te beantwoorden aan de nieuwe vereisten inzake veiligheid, het gebouw van zijn circulatieproblemen te verlossen, de oriënteringsproblemen van zijn gebruikers te verhelpen en aan de eisen van de Commissie te voldoen.
· De bureaus zullen ingedeeld worden volgens een nieuwe bouwmodule van 1,2 m (in plaats van 1 m), waardoor het gangeffect in het type-bureau wordt vermeden, terwijl de bezettingsflexibiliteit maximaal is en de huidige capaciteit behouden blijft. De bureaus zullen een klimatologisch, hygiënisch, fysisch, psychologisch en visueel comfort bieden, dat speciaal bestudeerd wordt om te beantwoorden aan de criteria die de nieuwe, van kracht zijnde richtlijnen bepalen inzake leefmilieu

· De circulaties maken een gemakkelijke oriëntering en distributie mogelijk in alle 13 verdiepingen, dankzij een gelijke hoogte voor alle vloerplaten, de bouw van een nieuwe ring en de opening van de centrale kern naar de Wetstraat toe.

Circulaties in de centrale kern: "vergaderzaal + foyer"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before

After

 


· De overblijvende ruimtes in de kernen worden gebruikt en omgevormd. De hoofdhallen van de centrale kern worden polyvalente ruimtes voor foyer, vergaderzalen, ontvangst- en expositieruimtes en circulatie. De herstructurering van het sanitair, de archieven, de technieken en de bijlokalen maken het beste gebruik van de onbenutte ruimtes in de structuur.

· De gevels van het Berlaymont worden vervangen; het nieuwe omhulsel van het gebouw maakt het mogelijk de architecturale en technische oplossingen te combineren. Het geeft een sober en functioneel uitzicht, zonder overbodige versieringen en doet denken aan de zuivere en witte verpakking van de werf, tijdens de asbestverwijdering. Het voorgestelde gevelsysteem bestaat uit een efficiënte gordijnwand, met opengaande ramen en een bescherming tegen de zon, bestaande uit mobiele glazen "louvers" die computergestuurd zijn. Zo wordt het meeste comfort geboden en is het energieverbruik minimaal. Deze levende gevel kan direct reageren op veranderende weersomstandigheden en op het beschikbare daglicht.

Volgens experts is deze gevel reeds vandaag een van de beste op het gebied van energieverbruik, toegankelijkheid en comfort.

Respect voor het leefmilieu De invloed van de klimaatsveranderingen op de werkruimte wordt tot een minimum beperkt dankzij de nieuwe gevel die slechts ongeveer 12 % van de zonnestraling doorlaat en toch de inval van daglicht wezenlijk verhoogt. Deze efficiënte controle is zowel vanuit comfortgebonden en energetisch oogpunt, als vanuit structureel oogpunt verantwoord. De hangende structuur van het Berlaymont heeft geen thermische inertie en zou langer worden bij een temperatuurstijging. De speciale technieken die noodzakelijk zijn voor de werking van een dergelijk gebouw worden tot een strikt minimum beperkt en werken met maximaal rendement.

Om de behandeling van grote luchtvolumes (vereist voor een betere werkhygiëne zoals bepaald door de nieuwe Europese Normen) en energiebesparing met elkaar te verzoenen, worden opeenvolgende hergebruiken gepland van de naar de verschillende zones van het gebouw getransporteerde frigorieën en/of calorieën.

De totale uitstoot van CO2 in de atmosfeer door het Berlaymont wordt daardoor teruggebracht tot een niveau dat als voorbeeld kan gelden inzake respect voor het milieu.

Afvalwater wordt ter plaatse biologisch behandeld. De verminderde belasting begrenst het risico op verstoppingen van het rioleringsnet. Het gerecupereerde water wordt teruggeleid naar de sanitaire installaties.

De materialen gekozen voor de renovatie houden rekening met hun herkomst van "hernieuwbare en ecologisch goed beheerde bronnen"; er wordt ook rekening gehouden met de voor hun verwerking en transport vereiste energie, hun levensduur en de mogelijkheid tot recyclage. Materialen die risico's inhouden voor milieu en gezondheid zijn uitgesloten.

FlexibiliteitDe gebruiksflexibiliteit van het gebouw is prioritair voor de goede werking van een evoluerende instelling. Ze wordt verzekerd door het gebruik van mobiele scheidingswanden, polyvalente ruimten en flexibele speciale technieken.

De flexibiliteit in de tijd en de aanpasbaarheid aan toekomstige behoeften wordt getoetst door een studie van mogelijke scenario's voor de ordening van de ruimten.

Het aanpassingsvermogen aan technologische evoluties inzake telecommunicatie en energiebesparing is mogelijk tijdens de studies van de renovatie en het leven van het gebouw (thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, informatie-overdracht door hertz-signalen...) . Er wordt rekening gehouden met de waarschijnlijke evolutie van de werkmethodes.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com