BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Historiek

Bouw van Berlaymont

Het gebouw werd in de loop van de jaren 1960 opgericht en was bestemd om er de zetel van de Europese Commissie in te huisvesten. Teneinde de Commissie zo dicht mogelijk bij het centrum van Brussel in te planten, werd een bestaand park van twee hectaren, gelegen op het einde van de Wetstraat, en eigendom van de kloosterlingen van de Augustijnerorde “Les Dames du Berlaymont,‘’ aangekocht door de Belgische Staat. De naam van deze kloosterorde werd tevens de naam die aan het gebouw werd gegeven.

Berlaymont

Op dit terrein werd naar een ontwerp opgemaakt door de architect De Vestel in samenwerking met de architecten Jean Gilson en Jean en André Polak, het Berlaymontgebouw opgericht. Zij tekenden een indrukwekkend gebouw in de vorm van een kruis met een centrale kern uitlopend in vier vleugels van verschillende afmetingen. De afmetingen van het gebouw waren aanzienlijk: meer dan 240.000m², verdeeld over 16 verdiepingen.

De structuur werd beschouwd als innoverend en mocht als een technische hoogstaand project worden beschouwd voor die tijd. Inderdaad, de bovenbouw was door middel van stalen trekstangen, opgehangen aan een bovenstructuur, bestaande uit voorgespannen preflexbalken rustend op een centrale kern uit gewapend beton.

Het gebouw moest plaats bieden aan ongeveer 3.000 ambtenaren en omvatte naast de kantoren, vergaderzalen en conferentiezalen, een cafetaria, een restaurant, T.V.-studio’s, opslagplaatsen, archiefruimtes en parkings voor ongeveer 1.600 wagens. Ten behoeve van de ambtenaren waren bovendien ondergrondse verbindingen voorzien naar de autotunnels en naar de metro en treinstations, die in de onmiddellijke omgeving waren gelegen . De eerste ambtenaren deden hun intrede in het Berlaymontgebouw in 1967 en zouden er tot 1991 blijven.Maar het gebouw en haar uitrustingen verouderden geleidelijk aan en beantwoordden uiteindelijk niet meer aan de behoeften.

1991- Sanering

In 1991 werd beslist gezien de grote hoeveelheden asbest op de metalen structuur, het Berlaymontgebouw volledig te renoveren..

Bezigheid van Berlaymont De Europese Commissie zou er tot in 1991 blijven. Haar diensten waren ondertussen nog gegroeid, door de uitbreiding van de Gemeenschap, eerst van zes naar negen, vervolgens naar twaalf leden (Vijftien in 1995).

In 1991 bood het Berlaymont slechts plaats aan een deel van de diensten van de Commissie: voornamelijk aan de Commissarissen, hun kabinetten en de rechtstreeks daaraan verbonden diensten. Andere diensten waren ondergebracht in andere gebouwen rond het Berlaymont.

Berlaymont - Europees symbool Het Berlaymont zou door zijn afmetingen, vorm en specifiek karakter het symbool van Europa in Brussel worden

De Europese Commissie verliet eind 1991 het Berlaymont en vestigde zich in vervangingsgebouwen.


Kostprijs en financiering van de renovatie van het Berlaymontgebouw
La rHet renovatieproject met betrekking tot het Berlaymontgebouw wordt gefinancierd door middel van een kredietlijn van € 670 miljoen die ter beschikking gesteld wordt door de Administratie der Thesaurie.

Na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Belgische Staat en de N.V. Berlaymont 2000, werd het Berlaymontgebouw tegen de forfaitaire prijs van € 552.879.207 verkocht aan de Europese Gemeenschap. Deze zal dit bedrag over 27 jaar terug betalen.

Het aandeel dat door de Belgische Staat zal worden gedragen, zal pas gekend zijn als alle afrekeningen afgehandeld zullen zijn.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com