BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Asbestverwijdering

Het zogenaamde "Berlaymont" complex werd gebouwd tussen 1963 en 1967. Het werd door de Belgische Staat verhuurd aan de Europese instellingen, die het vanaf 1967 in gebruik namen. Tot 1991 waren in het gebouw de Europese Commissarissen gevestigd samen met hun kabinetten en de rechtstreeks verbonden administratieve diensten. De Europese Commissie verliet het Berlaymontgebouw in 1992 en bracht zijn diensten onder in verschillende "vervangingsgebouwen".

Vanwaar dit vertrek? In het Berlaymontgebouw - net als in de meeste in de jaren '60 opgetrokken gebouwen - werd asbest gebruikt als brandwerend bouwmateriaal. Aanzienlijke hoeveelheden asbest werden op de omvangrijke metaalstructuur gespoten om deze te beschermen (zie inleg). Dit leverde geen enkel gevaar op zolang het asbest vastgehecht bleef. Alleen asbeststof dat zou loskomen en ingeademd worden zou een risico op kanker kunnen vormen. Stof zou kunnen vrijkomen bij een ongeval (brand bijvoorbeeld) of bij werken of verbouwingen in het gebouw. Feit was dat 30 jaar na de bouw het Berlaymont minder goed aangepast was aan de noden van de Europese Commissie. Het was aan renovatie toe. Deze renovatie was onmogelijk zonder voorafgaande asbestverwijdering.

Deze voorafgaande asbestverwijdering zou ook noodzakelijk zijn geweest bij een sloping van het gebouw. Met deze sloping zou ten andere een van de meest kenmerkende gebouwen uit het Brusselse stadslandschap verdwenen zijn, een gebouw dat het symbool was voor Europa in het hart van Brussel.

Vandaar dat werd beslist om de symbolische structuur van het Berlaymont te behouden en in twee fasen te werk te gaan : eerst de asbestverwijdering; daarna de renovatie.

Europese primeur De asbestverwijdering ving aan in 1995 en vormt een Europese primeur, zowel omwille van de omvang van het gebouw (200.000 m2) als omwille van de te verwijderen hoeveelheid asbest (aanvankelijk geraamd op 1.300 ton asbest in vlokvorm).

Asbest in vlokken De voornaamste eigenschap van asbest is zijn onbrandbaarheid en dus de weerstand tegen hoge temperaturen. In de loop van de jaren '60 werd het dan ook op grote schaal gebruikt als brandwerend bouwmateriaal.

Om metalen gebinten vuurbestendig te maken werd asbest gespoten (men zegt "gevlokt") - in een variabele dikte.

De kankerverwekkende eigenschappen van asbeststof bij inademing in grote hoeveelheden werd pas in de loop van de jaren '70 ontdekt. Het gebruik van asbest in vlokvorm werd in België verboden op 1 januari 1980

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com