BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Vereisten van de E.C.

De belangrijkste eisen van de Europese Commissie zijn samengebracht in het document “Typegebouw” waarin de eigenschappen beschreven worden waar een gebouw moet aan voldoen om er haar verschillende diensten in onder te brengen; en in het document “Technische beschrijving”
worden het prestatieniveau en de technische voorschriften bepaald die in het Berlaymontgebouw moeten bereikt worden.

De basisrichtlijnen ervan zijn de volgende:

  • Een beeld creëren dat overeenstemt met hetgeen men van een Europese instelling kan verwachten door een sober en functioneel gebouw neer te zetten.
  • Ondanks de beperkingen voortvloeiend uit de bestaande structuur, beantwoorden aan het behoeftenprogramma en tevens de grootste flexibiliteit garanderen
  • Een betere integratie van het gebouw in zijn stedelijke omgeving verzekeren, een betere toegankelijkheid en het opentrekken van het gebouw naar het publiek toe met inachtname van de veiligheidsmaatregelen, en dit rekening houdend met haar functie als zetel van de Commissie
  • De werkruimte verbeteren door een soepele modulering van de kantoren
  • Een milieuvriendelijk en energiebesparend modelgebouw creëren waarbij de internationale
    en Europese richtlijnen gevolgd worden
  • Een modelgebouw creëren voor de ambtenaren en bezoekers op het vlak van comfort en hen toelaten te genieten van de kwaliteiten op gebied van ruimtelijkheid, oriëntatie, visualisatie, akoestiek en werking.
  • De representatieve symbolische waarde, eigen aan de Europese Commissie, bewaren na de renovatie.

 

 

 

 

   
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com