BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Renovatie

Berlaymont 2000

Op de Europese Raad van Edimburg (1992) werd de zetel van de Europese instellingen definitief vastgelegd. Brussel werd de zetel van de Europese Commissie en de Ministerraad.

Op initiatief van Minister André Flahaut en Europees Commissaris Erkki Liikanen, werd in 1995 het renovatieproject van het Berlaymont op gang gebracht. Er werd van start gegaan met de asbestverwijdering.

De N.V. "Berlaymont 2000", die een erfpachtrecht van 99 jaar had verkregen op het gebouw, werd de bouwheer voor het renovatieproject.

Onder leiding van Professor Henri Vander Eycken werd in de schoot van "Berlaymont 2000" in 1996 een team van ongeveer 70 personen samengesteld: architecten, ingenieurs en administratieve medewerkers.

De architecten Pierre Lallemand en Steven Beckers staan in voor het ontwerp van het project en hebben de leiding over het architectenteam.

De Task Force, die opgericht is binnen de Europese Commissie onder de leiding van John Mallett en de technische coördinatie van Sandro Giulianelli, heeft een uitvoerige beschrijving gemaakt van de behoeften van de Commissie en de grote lijnen van het renovatieproject vastgelegd.

De Europese Commissie keurde het voorontwerp van renovatie goed in 1997.

Volgens de clausules van een Protocolakkoord dat opgemaakt werd tussen de Commissie, de Belgische Staat en Berlaymont 2000, in juli 1997:

  • verklaart de Commissie het Berlaymont opnieuw te zullen betrekken na de sbestverwijdering en de renovatie
  • neemt ze de renovatiekosten op zich (geschat op 13,1 miljard BEF) en kan ze eigenaar orden van het gebouw voor een bedrag van 2 miljard
  • neemt de Belgische Staat de kosten op zich voor de asbestverwijdering (geraamd op 5 miljard BEF).

Berlaymont en Europese Commissarissen Het Berlaymont moet plaats bieden aan de Europese Commissarissen, hun kabinetten en verbonden diensten, hetzij zowat 2.700 ambtenaren in totaal.

De andere diensten van de Commissie (15.000 ambtenaren) worden ondergebracht in gebouwen in de "Europese wijk" (het "Karel de Grote" gebouw, het "Breydel", en "Blijde Inkomst/Kortenberg"); in Oudergem (Beaulieu/Delta); en eventueel in een derde kern.

De Ministerraad zetelt in "Justus Lipsius", tegenover het Berlaymont, terwijl buitengewone zittingen van het Europees Parlement plaatsvinden in het complex in het Leopoldpark.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com