BERLAYMONT 2000

| FR |
Historiek | Archieven Foto's
Motivatie | Proces | Leefmilieu | Verwerking Van Het Afval
Stedelijke context | Technische context | De vereisten E.C. | Richtlijnen | Het Project | Cijfers
Gevels | Verwarming & Verluchting | Klimaatregeling | Elektrische | Sanitaire | Liften | Veiligheid | Uitgangscontrole | BMS
Studies | Werken
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Verwarming - Verluchting en Klimaatregeling

Voor de berekening van de nodige
warmte- en koelenergie werd uitgegaan van binnentemperaturen tussen 18°C en 24°C die moeten bereikt worden wanneer de uitentemperatuur 30°C bedraagt. Indien de buitentemperatuur met 1°C toeneemt boven 30°C, wordt een gelijkaardige toename van de binnentemperatuur toegelaten.

De kwaliteit en het debiet van de luchtverversing in de verschillende lokalen werden bepaald in functie
van het aantal aanwezigen in deze lokalen en in functie van de kwaliteit van de buitenlucht.

Gezien de zeer performante gevel op het vlak van energiebesparing moest voor de algemene klimaatregeling van het gebouw beroep worden gedaan op de meest vooruitstrevende technische oplossingen weliswaar rekening houdend met de beperkingen van de bestaande structuur.

Stookplaats en koelcentrale

De stookplaats bevindt zich op het niveau van het dak (14de verdieping). Zij is uitgerust met 3 verwarmingsketels werkend op gas, waarvan één met condensatie. Drie stoomgeneratoren zijn eveneens voorzien voor de luchtbevochtiging.

De koelcentrale bevindt zich in de infrastructuur van het gebouw en is uitgerust met 4 koelmachines. Twee absorptiekoelmachines die gevoed worden door de warmte van de cogeneratie vervolledigen de installatie De koeltorens van deze koelmachines bevinden zich verspreid over twee vleugels op het dak.

Om het vermogen van de koelmachines te beperken werd beroep gedaan op een installatie voor opslag van ijs. Het ijs wordt ’s nachts aangemaakt wanneer de vraag naar koeling en de energieprijs het laagst zijn. Het ijs wordt opgeslagen in de benedenverdiepingen van het gebouw in speciaal daarvoor voorziene bakken en wordt gebruikt tijdens de dag om de klimaatregeling van het gebouw verzekeren.

Het totale vermogen van de verwarmingsinstallatie bedraagt 7.800 kW en deze van de koelinstallatie 10.000 kW.

Luchtbehandeling van de kantoren

Voor de kantoren werd geopteerd voor een klimaatregelingssysteem dat vooral energiebesparend werkt,
waarbij een maximum aan comfort verzekerd wordt zonder lawaaihinder, zonder tocht te veroorzaken en zonder plaatsverlies op de vloer.

Er werd daarom gekozen voor stralingspanelen in de plafonds. Het principe van dergelijke plafonds
bestaat uit een koperen spiraalbuis bevestigd aan de binnenkant van de geperforeerde plafondpanelen, waardoor een vloeistof circuleert en die wordt afgedekt met een thermische isolatie.
Zes stralingspanelen zijn voorzien per module waarvan er twee (aan de gevel) kunnen verwarmen of koelen al naargelang de weersomstandigheden. ‘s Winters, om tocht en koude luchtstromen langsheen de vensters te vermijden, worden deze stralingspanelen langs de gevel bevoorraad met
warm water. In de zomer worden zij net als de vier andere stralingspanelen bevoorraad met koud water om de koeling te verzekeren. Voor de comfortventilatie wordt in de kantoren per uur 35 m3 per
module voorbehandelde lucht geblazen. Per 2 verdiepingen en pervleugel zijn klimaatregelingsgroepen voor de toevoer en de afvoer van lucht voorzien. De luchtmonden voor verse lucht voor deze ventilatiegroepen zijn op het dak geplaatst waar de vervuiling van de buitenlucht het kleinst is. De teruggenomen lucht uit de kantoren wordt opgevangen om bepaalde lokalen in de sokkel (opslag van archieven, parkings, enz.) te ventileren

Het was de wens van de Europese Commissie om alle kantoren uit te rusten met opengaande ramen. Om energieverspilling en condensatie tegen te gaan, was het bijgevolg noodzakelijk de opengaande delen te voorzien van elektrische contacten die automatisch de klimaatregeling in de kantoren uitschakelen wanneer een raam geopend wordt.

Vermelden we tenslotte dat een automatisch klimaatregelingssysteem toelaat de temperatuur van elk kantoor autonoom te regelen met een afwijking van 2 graden op de ingestelde temperatuur bij niet-bezetting, aangegeven door een aanwezigheidsdetector per kantoor.

Klimaatregeling de andere lokalen

Voor de vergaderzalen en de TVstudio’s waar de plafonds hoog zijn viel de keuze van klimaatregeling op een systeem van verdringingsventilatie.

Het principe van dit systeem bestaat erin tegen lage snelheid lucht te blazen in het onderste gedeelte van de lokalen aan een temperatuur die enkele graden (2° à 5°C) lager is dan de omgevingstemperatuur. De afvoer gebeurt aan de bovenkant van de lokalen.

Dit systeem laat toe, in het kader van de berekeningen van de koelvermogens van de installatie, een
onderscheid te maken tussen de ontwikkelde vermogens in de door personen bezette zones en de ontwikkelde vermogens in de daar boven gelegen zones. Hierdoor zijn de nodige vermogens en debieten lager dan bij klassieke systemen voor klimaatregeling waardoor een aanzienlijke energiewinst ontstaat.

PVoor de andere lokalen waaronder de lobby-gardens, het restaurant, de cafetaria en de ruimtes rond de perszaal, wordt gebruik gemaakt van het systeem met variabel debiet of VAV- systeem (Variabel Air Volume). Bij dit systeem wordt het luchtdebiet door middel van een thermostaat aangepast aan de thermische behoeften van het lokaal.

Dit systeem leidt eveneens tot aanzienlijke energiebesparingen omdat het energiedebiet wordt aangepast aan de noden. De vertaalcabines, die rondom de vergaderzalen gelegen zijn, worden verlucht via geperforeerde plafonds. Andere lokalen zijn uitgerust met ventilo-convectoren en voor een aantal andere speciale lokalen werden individuele klimaatregelingsgroepen voorzien. Voor plaatsen waar noch een klimaatregeling noch een ventilatie nodig was, werd er verwarming voorzien door middel van statische radiatoren of vloerverwarming.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 s.a. Berlaymont 2000 n.v. - Powered by DCS-Belgium.com